Sirküler

image
image
image
image
image
image

Tevkifat iadesinde 2 no'lu KDV'nin ödenmesi hk.

Tevkifat iadesinde 2 no'lu KDV'nin ödenmesi hk.

29.Eylül.2021

KDV Genel Uygulama Tebliğ Değişiklikleri hk.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) Yayımlandı.

24.Ağustos.2021

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır.

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır.

18.Ağustos.2021

Gerçek Kullanıcı Bildirim Zorunluluğu hk.

Gerçek Kullanıcı Bildirim Zorunluluğu hk.

16.Temmuz.2021

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hk.

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hk.

09.Haziran.2021